Rettelser til Herre Cool Strik

Ternet

side 31
Materialer
Farve B: 200 (200) 250 g Tvinni fv 100

side 32, sidste linie, 3. spalte
luk forstykkets midterste 45 (49) 51m.    Rettelse til Byens Lys

side 1

Mønsterfarver: 

under 15 g tilføjes: Isager Higland Wool, fv Chili (rettet fra 10 g).


    
    
Rettelse til Swing
side 4,
afsnit Forstykke
linje 4: det fremgår ikke af teksten, at vrs strikkes vrang og stykket mellem de 2 mønsterrapporter er glat med ret på rs.