Rettelser til Herre Cool Strik

Ternet

side 31
Materialer
Farve B: 200 (200) 250 g Tvinni fv 100

side 32, sidste linie, 3. spalte
luk forstykkets midterste 45 (49) 51m.